fbpx

วิทยากร Microsoft Teams มรภ.สวนสุนันทา

วิทยากรโครงการอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.