fbpx
อบรม Mindset และ การใช้ Kahoot โรงเรียนเซนต์เทเรซา

อบรม Mindset และ การใช้ Kahoot โรงเรียนเซนต์เทเรซา

อบรม Mindset และ การใช้ Kahoot โรงเรียนเซนต์เทเรซา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ช่วงเช้า อบรมเรื่อง Mindset ซึ่งประกอบไปด้วย Growth Mindset และ Fixed Mindset โดยวิทยากร ครูบังอร เลิศบำรุงชัย จากโรงเรียนวัดรางบัว

ช่วงบ่าย อบรมเรื่อง การใช้ Kahoot สร้างบรรยากาศในการเรียน โดยวิทยากร กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

การใช้ KAHOOT คลิกที่นี่