fbpx
อบรมการสร้างระบบการจัดการเรียนรู้ LMS ด้วย Moodle บ.ธรรมสรณ์

อบรมการสร้างระบบการจัดการเรียนรู้ LMS ด้วย Moodle บ.ธรรมสรณ์

 

อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อเทรนด์พนักงานขาย เน้นการผลิตคอนเทนต์ด้านต่างๆ เข้าสู่ระบบการจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 20 และ 23 มกราคม 2560 ที่บริษัทธรรมสรณ์