fbpx
แนวทางการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนสีกัน

แนวทางการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนสีกัน

ประชุมปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม” ณ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยวิทยากรนางบังอร เลิศบำรุงชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดรางบัว