fbpx
การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)

การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)

การผลิตวีดิทัศน์ (Video Production)

การผลิตวีดิทัศน์มีหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะเน้นการถ่ายทำ เพื่อเล่าเรื่องและนำเสนอด้วยภาพและเสียงในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร

ลักษณะเฉพาะของวีดิทัศน์

1. เป็นสื่อที่สามารถเห็นได้ทั้งภาพและเสียง
2. มีความคงที่ของเนื้อหา
3. เสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวที่แสดงความต่อเนื่องของการกระทำ
4. สามารถรับชมได้ทุกเพศ ทุกวัย หรือเฉพาะกลุ่ม
5. นำเสนอได้ทั้งภาพจริงและกราฟิกต่างๆ
6. สามารถเก็บเป็นข้อมูลและนำมาเผยแพร่ได้หลายครั้ง

รูปแบบของวีดิทัศน์

1. สารคดี
2. มิวสิควิดีโอ
3. ภาพยนตร์ / หนังสั้น
4. ละคร / ซีรีส์
5. รายการโทรทัศน์

กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย

1. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)

1. การวางโครงเรื่อง (Story)
2. การเขียนบท (Script)
3. การเขียนบทภาพ (Storyboard)

2. ขั้นตอนการผลิต (Production)

1. การบันทึกวิดีโอ (Video Recording)
2. การบันทึกเสียง (Sound Recording)

3. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)

1. การจัดการไฟล์วิดีโอและเสียง
2. การตัดต่อวิดีโอ