fbpx

สอนออนไลน์ให้มัดใจผู้เรียน (Online Teaching and Learning)

ปัญหาที่ผู้สอนมักต้องเจอ สอนออนไลน์ทีไรก็มักจะเจอปัญหามากมาย ผู้เรียนไม่สนใจเรื่องที่สอน ผู้เรียนบ่นว่าเรียนไม่เข้าใจ ผู้สอนจะจูงใจผู้เรียนอย่างไรดี

เพราะ “การเรียนไม่ใช่การเติมของลงในหม้อ แต่คือการจุดไฟให้ติด” การดึงความสนใจจากผู้เรียน ต้องให้เขาได้รับความรู้พร้อมความสนุก ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมาย ทำให้ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนได้หลากหลาย การดึงดูดความสนใจผู้เรียนเริ่มได้ที่ตัวผู้สอนเอง