fbpx

วิทยากรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี (รุ่นที่ 2)

วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษาทางด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 🔔💻🖥

🟡 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกปรับเปลี่ยนได้ (Active Hybrid Learning Design)
🟣 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
🟢 การสร้างเว็บไซต์คลังความรู้ห้องเรียนดิจิทัลด้วย Google Sites
🟠 การผลิตสื่อวิดีโอสำหรับการสร้างคอร์สออนไลน์และการเป็น YouTuber อย่างมืออาชีพ
🔵 การสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย Google Workspace
🔴 การสร้างพื้นที่ระดมสมองดิจิทัลด้วย Padlet

วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
ดร.สุรเชษฐ์ จันทร์งาม
อ.ศิวพร ลินทะลึก