fbpx
การเพิ่มกิจกรรมโพลล์ Moodle 3.2

การเพิ่มกิจกรรมโพลล์ Moodle 3.2

 

โพลล์ ก็คือ แบบสำรวจความคิดเห็นชนิดหนึ่ง ที่มีประเด็นในการสำรวจหรือโหวตเพียงประเด็นเดียวในโมดูล เช่น ออกแบบโลโก้มา 1 โลโก้ อยากทราบความคิดเห็นว่าสมาชิกจะชอบโลโก้แบบใดมากที่สุด เป็นต้น โดยขั้นตอนการสร้างสามารถติดตามได้จากคลิปนี้