fbpx
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เนื้อหาประกอบด้วย

– การทำแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO)
– เตรียม PORTFOLIO อย่างไรให้ได้งาน
– เทคนิคการออกแบบ RESUME ให้สวย
– เทคนิคส่ง E-Mail ให้ดูเป็นมืออาชีพ

คลิกเพื่อรับชมเนื้อหาทั้งหมด