fbpx
สร้าง QR Code ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CC

สร้าง QR Code ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CC

QR Code เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถบรรจุข้อมูลต่างๆ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสินค้า เว็บไซต์ เป็นต้น ลงไปในสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีพื้นที่จำกัด หรือต้องการเปิดเผยข้อมูลบางอย่าง โดยการใช้สมาร์ทโฟนที่มีแอพพลิเคชั่นประเภท QR Code Reader ทำหน้าที่สแกน Qr Code แล้วจึงจะปรากฏข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมา ซึ่งการสร้าง QR Code ปกติเราจะทำผ่านซอฟต์แวร์ประเภท QR Code Generator มีทั้งเป็นแบบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ หรือสามารถทำได้ง่ายและฟรีบนเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งการทำ QR Code บนเว็บไซต์เหล่านั้นมีข้อดีตรงที่สะดวก ง่าย และฟรี แต่ถ้าคิดจะทำสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความละเอียดมาก ก็คงจะไม่เหมาะสม

โปรแกรม Adobe InDesign CC เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเป็นหลัก แต่ก็สามารถนำมาออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ ได้ โดยในโปรแกรมนี้มีฟีเจอร์ในการสร้าง QR Code ซึ่ง QR Code ที่ได้จะมีลักษณะเป็นเวกเตอร์ ซึ่งขยายแล้วไม่แตก ทำให้ได้ QR Code ที่คม สวยงาม โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ Rectangle Frame Tool

2. ลากเมาส์ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ

3. เลือกคำสั่ง Generate QR Code

4. ไปที่ Type แล้วเลือกรูปแบบการใส่ข้อมูล

5. ใส่ข้อมูลตามต้องการ

6. คลิกแท็บ Color เพื่อเปลี่ยนสี

7. คลิก OK

8. จะปรากฏ QR Code (ลองส่องดูสิ)