fbpx

รู้หรือไม่ PowerPoint ก็บันทึกวิดีโอการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนได้ด้วย

รู้หรือไม่ PowerPoint ก็บันทึกวิดีโอการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนได้ด้วย

สไลด์ PowerPoint นับเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นมาได้ง่าย และส่วนใหญ่ผู้สอนใช้ PowerPoint เป็นอยู่แล้ว ซึ่งหากมีการออกแบบสไลด์ให้สวย สไลด์ก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้น เมื่อมีสไลด์สวยๆ และมีกล้องเว็บแคมแล้วก็เริ่มบันทึกวิดีโอบรรยายได้เลย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ไปที่เมนู Slide Show

2. คลิก Record Slide Show ในขั้นตอนนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มบันทึกตั้งแต่หน้าแรก (Record from Beginning) หรือหากทำงานค้างอยู่สไลด์อื่นก็เริ่มจากสไลด์ปัจจุบัน (Record from Current Slide) ได้เลย

3. คลิก Record เพื่อเริ่มการบันทึก

4. คลิก Stop เมื่อสิ้นสุดการบันทึก

5. คลิปที่บันทึกจากกล้องก็จะปรากฏบนสไลด์ที่มีการบันทึก หากต้องการตัดส่วนต้นหรือส่วนท้ายของคลิป ให้คลิกที่วิดีโอ
6. ไปที่เมนู Playback
7. คลิก Trim Video
8. เลือกส่วนที่ต้องการเก็บไว้
9. เมื่อตัดเสร็จแล้ว ให้คลิก OK


10. ไปที่เมนู Format แล้วปรับแต่งสไตล์ของวิดีโอ เช่น กรอบวิดีโอ รูปร่างวิดีโอ และการครอบตัด
11. สามารถย้ายตำแหน่งการวางของวิดีโอได้


12. ไปที่เมนู File > Export > Create a Video
13. กำหนดคุณภาพของไฟล์วิดีโอ (แนะนำ Full HD 1920 x 1080)
14. คลิก Create Video


15. เลือกที่จัดเก็บไฟล์วิดีโอ
16. ตั้งชื่อไฟล์
17. คลิก Save


18. รอโปรแกรมประมวลผลเป็นไฟล์วิดีโอ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยาวของการบรรยายและคุณภาพไฟล์ที่เลือก)


19. เมื่อประมวลผลเสร็จแล้ว จะได้ไฟล์วิดีโอเป็น MP4 สามารถนำไปอัพโหลดขึ้น YouTube หรือห้องเรียนออนไลน์ได้ทันที