fbpx
Rename รูปภาพครั้งละหลายรูปด้วย ACDSee

Rename รูปภาพครั้งละหลายรูปด้วย ACDSee

 

เมื่อเราถ่ายรูปหรือมีไฟล์อื่นๆ เป็นจำนวนมาก หากจะมาแก้ไขชื่อไฟล์ให้เรียงลำดับกันทีละไฟล์ ก็คงเสียเวลาไปไม่ใช้น้อย หากต้องการ Rename รูปเป็นร้อยรูปหรือไฟล์เป็นร้อยไฟล์ โดยใช้เวลาเพียง 2-3 นาทีเท่านั้น สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม ACDSee โดยมีขั้นตอนการใข้งานดังนี้

1. เลือกรูปภาพหรือไฟล์ที่ต้องการ Rename

2. ไปที่ Batch > Rename

3. ใส่ชื่อที่ต้องการตามด้วยเครื่องหมาย # ซึ่งหมายถึงลำดับเลข

4. ใส่ลำดับเริ่มต้น

5. คลิก Start Rename

6. คลิก Done

7. รูปภาพหรือไฟล์ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนชื่อพร้อมเรียงลำดับเลข