fbpx
การ Restore Windows 10 ให้กลับมาเหมือนใหม่

การ Restore Windows 10 ให้กลับมาเหมือนใหม่

 

Windows เป็นระบบปฏิบัติการของ Microsoft ที่พัฒนามาจนถึง Windows 10 ซึ่งมีการใช้งานที่ให้ประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้มากขึ้นจาก Windows รุ่นก่อนหน้า ทั้งในส่วนของการใช้งานแบบเดิม กับการใช้งานแบบ Application มีการนำเอาหลักการของ Smart Device เข้ามาใช้มากขึ้น มี Windows Store ที่เป็นคลังเก็บ Application ของ Windows และที่สำคัญคือเมื่อ Windows 10 ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ก็จะมีคำสั่ง Restore ซึ่งเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน เสมือนการรีเซ็ตสมาร์ทโฟนให้มีการตั้งค่ามาจากโรงงาน ซึ่งการ Restore Windows 10 นั้นมีหลายขั้นตอน ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจในแต่ละคำสั่ง เพื่อให้ไม่มีผลกระทบต่อไฟล์ที่เก็บไว้ในไดรว์ D ซึ่งการ Restore Windows 10 ให้กลับมาเหมือนใหม่จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีวิธีการทำตามคลิปนี้

 

ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่มี Windows 10 ของแท้ติดตั้งมาให้ตั้งแต่ตอนซื้อเครื่อง เมื่อทำการ Restore เสร็จเรียบร้อยแล้วจะไม่ต้องลงไดรว์เวอร์ใหม่ เพราะโรงงานได้กำหนดค่าเบื้องต้นให้กับคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ซื้อ Windows 10 มาติดตั้งเอง เมื่อ Restore เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้เหมือนตอนติดตั้ง Windows ใหม่ๆ และต้องลงไดรว์เวอร์เพิ่มเอง เพียงแค่ไม่ต้องไปหาแผ่น Windows 10 และไม่ต้องทำการ Activate ใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.