fbpx

วิทยากรการออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล ม.เชียงใหม่

วิทยากรโครงการฝึกอบรม How to resume สุดปัง การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในด้าน HRD ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาวิธีการทำงานของตัวเอง จัดโดยภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ผ่านการอบรมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
—–
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย