fbpx
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in Digital Age)

การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in Digital Age)

ประวัติส่วนตัว (Resume)

เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวเราได้มากที่สุด โดยใส่ข้อมูลลงในแผ่นกระดาษเพียง 1-3 แผ่น ให้ครบถ้วน นอกจากข้อมูลแล้ว รูปลักษณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญ เราต้องทำให้ Resume ของเราแตกต่างกับของคนอื่นที่วางอยู่บนกองเดียวกัน

การออกแบบประวัติส่วนตัว (Resume | CV Design)

1. เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนและจัดวางเหมาะสม

2. ออกแบบในสไตล์เรา

3. เลือกฟอนต์ให้สวยอ่านง่าย

4. ใช้ Icon สัญลักษณ์แทนข้อความ

5. ใช้หลอดพลังเพื่อบอกทักษะ

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานที่มีหลายหน้า เพื่อแสดงผลงานทั้งหมดที่ผ่านมา ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียน นักศึกษา จนถึงวัยทำงาน ประกอบด้วย ตัวอย่างของผลงาน ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทักษะ และประสบการณ์การทำงานต่างๆ

องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Components)

1. หน้าปก

2. ประวัติส่วนตัว

3. ประวัติทางด้านการศึกษา

4. ผลงานที่ประทับใจ

5. ผลงานตัวอย่าง

6. รางวัลและผลงานที่ได้รับ

7. กิจกรรมที่ทำระหว่างเรียน

8. ความสามารถพิเศษ

การเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Preparation)

1. คัดผลงานที่ดีใส่ลงไป

2. สร้างผลงานขึ้นมาใหม่

3. ใส่งานเข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะ

4. ทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์

5. ทำ VDO SHOWREEL

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ (Software for Design)

1. Adobe Photoshop

2. Adobe Illustrator

3. Adobe InDesign

4. Canva

5. Microsoft Word

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์สร้างเรซูเม่ / แฟ้มสะสมผลงาน (Choosing Software for Creating Resume / Portfolio)

เวลาทำงานจริง เราเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้ตามที่เราถนัด และมักใช้ผสมผสานกัน เช่น

– จบทุกสิ่งใน Canva

– ใช้ Canva ออกแบบหน้าปก และใช้ Word ทำเนื้อหา

– ใช้ Adobe Illustrator ออกแบบหน้าปก และใช้ Adobe InDesign ทำเนื้อหา

– ใช้ Adobe Illustrator ออกแบบหน้าปก และใช้ Word ทำเนื้อหา

แหล่งทุ่นแรงในการสร้างเรซูเม่ / แฟ้มสะสมผลงาน (Resume / Portfolio Creation Resources)

ปัจจุบันมีแหล่งดาวน์โหลดภาพมาใช้ฟรีและถูกลิขสิทธิ์ สามารถดาวน์โหลดมาใช้และปรับแต่งเพิ่มเติมได้ หากเป็นเวกเตอร์ต้องใช้ Adobe Illustrator เป็นแหล่งดาวน์โหลดรูปภาพฟรี

vector4free.com

freevectors.net

vexels.com

pixabay.com

stocksnap.io

pexels.com

freepik.com

flaticon.com

ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับการสร้างเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานดิจิทัล (Additional Software for Creating Digital Resume / Portfolio)

WordPress

Adobe Acrobat Pro

Digital Book Software

เทคนิคส่ง E-Mail ให้ดูเป็นมืออาชีพ

เมื่อประวัติส่วนตัวและแฟ้มสะสมผลงานถูกจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนำไปใช้สมัครงานผ่านอีเมล์ได้ทันที แต่ผู้ส่งต้องมีเทคนิคในการส่งให้ดูมืออาชีพ ดังนี้

1. ระบุชื่อเรื่อง

2. ใช้ชื่ออีเมลที่น่าเชื่อถือ

3. เริ่มต้นทักทายให้ดี

4. ตั้งชื่อไฟล์แนบให้ดี

5. อ่านทบทวน ตรวจสอบก่อนส่ง