fbpx
การตั้งค่ารายวิชา Moodle 3.2

การตั้งค่ารายวิชา Moodle 3.2

 

หลังจากที่มีรายวิชาที่ได้สร้างไว้แล้วในตอนเพิ่มรายวิชา ซึ่งในตอนนั้นเราอาจจะยังใส่ข้อมูลที่เกี่ยวกับรายวิชาไม่ครบถ้วน ดังนั้นในคลิปนี้เราจะมาตั้งค่ารายวิชาให้สมบูรณ์ เช่น การกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดรายวิขา คำอธิบายเนื้อหาย่อยของรายวิชา ไฟล์รายวิชาอย่างย่อ สามารถเพิ่มรูปภาพหน้าปกของรายวิชาได้ ในส่วนของไฟล์และอัพโหลด จะมีพิเศษขึ้นมาก็คือ เราได้กำหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่ให้ผู้เรียนอัพโหลดส่งได้ในตอนการปรับแต่งไฟล์ php.ini ทำให้ตอนนี้มีตัวเลือกขนาดไฟล์สูงสุดมากกว่าตอนเพิ่มรายวิชา ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องกำหนดขนาดที่ไฟล์สูงสุดก็ได้ เอาที่จำเป็นต้องใช้ก็พอ