fbpx
การย่อลิงค์ให้สั้นลงด้วย goo.gl

การย่อลิงค์ให้สั้นลงด้วย goo.gl

 

การที่เราจะทำ QR Code เพื่องานประขาสัมพันธ์ หรือการนำลิงค์ไปเผยแพร่ โดยเฉพาะลิงค์ที่เป็นภาษาไทย จะพบว่า เมื่อคัดลอกลิงค์ไปวางในโปรแกรมต่างๆ มันจะเข้ารหัสเป็นภาษาต่างดาว ซึ่งมีความยาวมาก ทำให้ลิงค์ที่ได้ไม่สวยงาม หากนำลิงค์ไปทำ QR Code จะได้ QR Code ที่มีลักษณะของเส้นวุ่นวายมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการย่อลิงค์ให้สั้นลง เพื่อนำไปทำอย่างอื่นต่อได้สวยงามมากขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่ลิงค์ที่ต้องการ

2. คลิกขวา > Copy

3. เข้าไปที่ลิงค์ goo.gl

4. วางลิงค์ในช่องว่าง

5. คลิก I’m not a robot

6. ทำตามคำสั่งที่โปรแกรมกำหนด

7. คลิก Verify

8. คลิก Shorten URL

9. คลิก Copy แล้วไปวางตามที่ต้องการใช้งาน

10. คลิก Done

 

เมื่อได้ URL ที่สั้นแล้วก็สามารถคัดลอกลิงค์ไปทำ QR Code ได้ โดยวิธีการทำ QR Code คลิกที่ลิงค์นี้