fbpx
การจัดข้อความอย่างรวดเร็วด้วย Style ใน Word

การจัดข้อความอย่างรวดเร็วด้วย Style ใน Word

 

ปกติการใช้โปรแกรม Microsoft Word เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเรามักจะพิมพ์งานไปเรื่อย เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความส่วนใดของเอกสาร เรามักจะระบายดำในส่วนนั้น แล้วปรับเปลี่ยนตามต้องการ ซึ่งการเปลี่ยนลักษณะของข้อความแต่ละครั้งจะต้องกำหนดหลายอย่าง เช่น กำหนดฟอนต์ กำหนดความหนา กำหนดพารากราฟ ซึ่งมีขั้นตอนหลายคลิก ดังนั้นการสร้าง Style ขึ้นมาใช้งาน จะสามารถทำให้เราจัดการกับข้อความจำนวนมากใน Word ได้รวดเร็วขึ้น