fbpx
การคัดตัว Thailand Design Creator Competition 2019

การคัดตัว Thailand Design Creator Competition 2019

อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าแข่งขันโครงการ Thailand Design Creator Competition 2019 #TDCC ด้านการออกแบบกราฟิกด้วย #AdobePhotoshop และ #AdobeIllustrator