fbpx
การจัดการการแสดงผลของเว็บ การติดตั้ง และการใช้งาน Theme Moodle 3.2

การจัดการการแสดงผลของเว็บ การติดตั้ง และการใช้งาน Theme Moodle 3.2

 

การจัดการการแสดงผลของเว็บ เป็นคำสั่งที่ใช้จัดการ Theme และการแสดงผลต่างๆ ของ Moodle ซึ่งจะอธิบายถึง การค้นหาธีม การติดตั้งธีม และการใช้งานธีม ซึ่ง Theme ที่ดี จะต้องมีความสวยงาม น่าใช้ รองรับการเปิดใน Smart Device ทุกอุปกรณ์ ซึ่งมีทั้ง Theme ฟรี และเสียเงิน โดยรายละเอียดจะแสดงกังคลิปนี้