fbpx

สรุปการถ่ายภาพเร่งเวลา (Time-Lapse)

การถ่ายภาพแบบเร่งเวลา (Time-Lapse) เป็นการถ่ายภาพเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่มีระยะเวลายาวนาน โดยย่นระยะเวลาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสั้นๆ

#การถ่ายภาพ Time-Lapse ติดตามได้จากอัลบั้มนี้