fbpx

การใช้ Adobe Photoshop เบื้องต้น

เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ โดยเน้นไปการตกแต่ง ไดคัท และรีทัช ภาพถ่าย

การใช้ Adobe Photoshop เบื้องต้น

วันที่ 1

9.00 – 10.00 แนะนำหลักการและแนวคิดสำหรับการออกแบบ และติดตั้งโปรแกรม
10.00 – 10.30 แนะนำโปรแกรม Adobe Photoshop การตั้งค่าเบื้องต้น การเปิดไฟล์
10.30 – 10.50 พักรับประทานอาหารว่าง
10.50 – 12.00 การใช้เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐาน
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 เรียนรู้การ Selection แบบต่างๆ การไดคัทภาพ
14.30 – 14.50 พักรับประทานอาหารว่าง
14.50 – 16.00 เรียนรู้การ Selection แบบต่างๆ การไดคัทภาพ (ต่อ)

วันที่ 2

9.00 – 9.30 การปรับรูปทรงของรูปภาพ
9.30 – 10.30 การทำงานกับข้อความ เลเยอร์ ใส่เอฟเฟกต์ให้กับวัตถุ
10.30 – 10.50 พักรับประทานอาหารว่าง
10.50 – 12.00 Workshop การรีทัชและตกแต่งรูปภาพ
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 Workshop การรีทัชและตกแต่งรูปภาพ (ต่อ)
14.30 – 14.50 พักรับประทานอาหารว่าง
14.50 – 16.00 การพิมพ์ภาพ การบันทึกภาพไปใช้งาน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

อบรมถึงที่หน่วยงานของคุณ

– อบรมถึงที่จำนวนไม่เกิน 15 คน ชั่วโมงละ 2,000 บาท

– อบรมถึงที่จำนวน 16 – 30 คน ชั่วโมงละ 2,400 บาท

– อบรมถึงที่จำนวน 31 คนขึ้นไป ชั่วโมงละ 2,800 บาท

อบรมนอกสถานที่

– หลักสูตร 2 วัน ที่นั่งละ 7,200 บาท

สิ่งที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ

1. เอกสารประกอบการบรรยาย Adpbe Photoshop

2. ไฟล์ต่างประกอบการอบรม

3. โปรแกรม Adobe Photoshop CC2018 Trial สำหรับติดตั้งได้ทันที

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาเอง

คอมพิวเตอร์ จะเป็น Windows หรือ Mac OSX ก็ได้