fbpx

วิทยากรการบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) Moodle Cloud สำหรับแอดมิน มหาวิทยาลัยหอหารค้าไทย

วิทยากรการบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) Moodle Cloud สำหรับแอดมิน มหาวิทยาลัยหอหารค้าไทย จัดโดยบริษัทลานนาคอม จำกัด ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams