fbpx

วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา การผลิตสื่อวิดีโอโครงการ กสศ. FIET CBL

วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา การผลิตสื่อวิดีโอโครงการเสริมประสบการณ์สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง พื้นที่ภาคกลาง ภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย