fbpx

การผลิตสื่อวิดีโอ (Video Production)

ปัจจุบันสื่อวิดีโอ เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นมาก แม้ว่าสื่อชนิดนี้จะเกิดขึ้นและมีมานานแล้ว แต่ก็มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ถูกผลิตขึ้นในรูปแบบสื่อวิดีโออยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสารคดี สื่อเอ็มวี ละคร หนังสั้น และภาพยนตร์ และปัจจุบันยังมีเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการผลิตสื่อวิดีโอมากขึ้น ดังนั้นในคอนเทนต์นี้จะมาแนะนำสิ่งที่ควรรู้ก่อนการผลิตสื่อวิดีโอกันครับ