fbpx
Web Technology 1.0-5.0

Web Technology 1.0-5.0

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก้าวหน้าไปมาก คนส่วนมากเข้าเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลจำนวนมหาศาลจะอยู่บนเว็บที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เนื้อหาบนเว็บไซต์ในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงข้อความกับรูปภาพอีกต่อไป ยังมีวิดีโอ เนื้อหาแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีของอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ ที่เป็นส่วนผลักดันให้เทคโนโลยีของเว็บขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างประสบการณ์ในการรับชมเว็บไซต์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ไปในทิศทางของภาษา HTML5, CSS3 และ WebGL ที่ใช้ร่วมกับเราว์เซอร์ได้ทั้งหมด

เนื่องจากเทคโนโลยีของเว็บไซต์ได้ขยายขนาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปริมาณการใช้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน ทำให้แนวโน้มของค่าบริการการใช้อินเทอร์เน็ตมีราคาที่ถูกลงในขณะที่ได้รับปริมาณการใช้งานมากขึ้น

– Web 1.0 การสื่อสารแบบทางเดียว หรือเรียกว่า One Way Communication แอดมินเป็นผู้สร้างข้อมูลเท่านั้น และผู้อ่านอ่านอย่างเดียว

– Web 2.0 การแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง โดยการเสริมสร้างข้อมูลสารสนเทศ ให้มีคุณค่าและมีข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ผู้ใช้กลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ ข้อมูล ในเว็บไซต์นั้นมีการอัตเดท และพัฒนา ปรับปรุง อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เว็บไซต์มีรูปแบบการสือสารเป็นแบบสองทาง หรือ Two Way Communication

– Web 3.0 การจัดการข้อมูลบนเว็บมากขึ้น ดีขึ้น และทำให้ผู้เยี่ยมชม สามารถเข้าถึงเนื้อหาของเว็บได้ดีขึ้นนั้นเอง เน้นการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้มากขึ้น

– Web 4.0 เว็บไซต์ที่ทำงานแบบ Artificial Intelligence (AI) ที่ฉลาดมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์สามารถคิดได้ ในการอ่านทั้งเนื้อหา ข้อความ และรูปภาพ หรือวีดีโอ ก็สามารถที่จะตอบสนองแล้วตัดสินใจได้ว่าจะ load ข้อมูลอะไร จากไหนที่จะให้ประสิทธิภาพดีที่สุดมาให้ผู้ใช้งานก่อน สามารถทำงานได้แทบจะทุก Device หรืออาจจะช่วยระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้งาน

– Web 5.0 คือสภาพแวดล้อมในการรับชมเว็บไซต์ได้เสมือนจริง ที่แสดงผลเป็นโฮโลแกรม โดยใช้อุปกรณ์พิเศษในการใช้โฮโลแกรม เช่น ใช้โฮโลแกรมในการประชุมเสมือนจริงผ่านเว็บ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.evolutionoftheweb.com