fbpx
การเพิ่มกิจกรรมกระดานเสวนา Moodle 3.2

การเพิ่มกิจกรรมกระดานเสวนา Moodle 3.2

 

กระดานเสวนา (Webboard) เป็นเว็บบอร์ดที่เอาไว้ใช้สำหรับตั้งกระทู้ถามตอบกันในรายวิชา มีวิธีการใช้งานดังคลิปนี้