fbpx
แก้ปัญหาการกดเปลี่ยนภาษาด้วยตัวหนอนแล้ว Word 2016 ค้าง

แก้ปัญหาการกดเปลี่ยนภาษาด้วยตัวหนอนแล้ว Word 2016 ค้าง

 

ในการพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Microsoft Word แน่นอนว่าการเปลี่ยนภาษาสลับไปมาเป็นสิ่งที่จำเป็น และสำหรับ Windows ผู้ใช้มักจะคุ้นเคยการเปลี่ยนภาษาด้วยปุ่มตัวหนอน “~~~~~~” ซึ่งถ้าใช้ Windows 8 ขึ้นไป สังเกตว่าค่าเริ่มต้น ระบบจะให้เปลี่ยนภาษาโดยการกดปุ่ม Windows+SpaceBar ดังนั้นหากใช้ Windows 8 ขึ้นไปกับโปรแกรมอื่นๆ ก็สามารถใช้วิธีการกดปุ่มตัวหนอนในการเปลี่ยนภาษาได้ตามปกติ แต่ขณะที่ใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 อยู่ ให้เปลี่ยนภาษาด้วยการกดปุ่ม Windows+SpaceBar เท่านี้โปรแกรม Microsoft Word 2016 ก็จะไม่ค้างแล้ว