fbpx
วิทยากรสร้างเว็บไซต์ภายใน 15 นาที ด้วย WordPress

วิทยากรสร้างเว็บไซต์ภายใน 15 นาที ด้วย WordPress

วิทยากรสร้างเว็บไซต์ภายใน 15 นาที ด้วย WordPress เรียนรู้ตั้งแต่แนวคิดในการสร้างเว็บไซต์ การวางโครงสร้างเว็บไซต์ เข้าใจการสร้างฐานข้อมูลด้วย MySQL ติดตั้ง WordPress แล้วต่อด้วยการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งในส่วนของหน้าเว็บและเรื่อง เข้าใจกระบวนการโพสต์คอนเทนต์บนเว็บไซต์ ตลอดจนการตั้งค่าต่างๆ จนถึงการนำไปใช้งานจริง

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส คลิกที่นี่