fbpx
วิทยากรการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล มรภ.ยะลา (ระดับกลาง-สูง)

วิทยากรการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล มรภ.ยะลา (ระดับกลาง-สูง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏยะลา จัดโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet
—–
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย